Miroslav Müller
foto01 foto02 foto03 foto04 foto05 foto06 foto07 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16 foto17 foto18 foto19 foto20 foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38 foto39 foto40 foto41 foto42 foto43 foto44 foto45 foto46 foto47 foto48 foto49 foto50 foto51

O autorovi

M. Müller se narodil v roce 1958. Jeho fotografické začátky se vážou k základní škole. V letech 1984-5 absolovoval dvouletou Školu výtvarné fotografie s akreditací Svazu českých fotografů, jehož byl dlouholetým členem. Protože je introvert, tak se vždy raději schovával za fotografický přístroj. Po dlouhé odmlce, z rodinných důvodů, se k fotografii zase vrátil před pěti roky a dnes je jeho velkým "koněm". Jeho zálibou je portrét, akt a i krajinářská fotografie. Členem FOSu je od roku 2002.
Autorovým snahou je proniknout hlouběji do podstaty obrazu, pochopit zákonitosti děje a jak sám říká: "Než si v krajině uvědomím tu pravou chvíli, tak je v momentě pryč." Práce s modelem je prý zajímavější, o to více pracnější. Jako v krajině se některé okamžiky neopakují.